Habitatges

Habitatges

En aquest apartat hi trobem les actuacions realitzades principalment en habitatges de diferents tipologies. En la majoria dels casos es tracta de clients particulars, i en alguns casos d’actuacions globals gestionades per comunitats de propietaris. Les obres solen consistir en l’adaptació de la distribució existent segons les noves necessitats, el canvi de revestiments (principalment en banys i cuina), la substitució de fusteries interiors i exteriors i la realització de noves instal·lacions elèctriques, d’il·luminació, de lampisteria i de climatització. L’alt nivell d’acabats és un dels nostres valors de manera que cada vegada són més els clients que ens contracten.