Tel. 934 705 910 | cime@grupocime.com | 

SANT MARÇAL

Informació

Obra nova de centre assistencial d’activitats lúdiques a Sant Marçal, a Castellet i la Gornal. Realització de fonamentació, estructura, urbanització, instal·lacions, tancaments i fusteries exteriors i tota la reforma interior, incloent acabats, fusteria i envans mòbils.